Obrazárna a historické sály

Strahovská obrazárna

Strahovská obrazárna Již v 18. století existovala ve Strahovském klášteře hodnotná sbírka obrazů, kterou se rok po svém zvolení strahovským opatem (1834) Jeroným J. Zeidler rozhodl zpřístupnit v nově zbudované obrazárně. Důležitým podnětem byl nepochybně rostoucí zájem o Růžencovou slavnost, stěžejní dílo Albrechta Dürera, jež bylo v té době v majetku kláštera. Nově zřízená obrazárna tehdy čítala na 400 obrazů. V průběhu dalších let vzrostla o řadu významných děl, byl sestaven katalog obrazárny, který již v sedmdesátých letech 19. století přesáhl tisíc položek. Sál se stovkami obrazů navštěvovaly zpočátku desítky, později stovky uměnímilovných zájemců z celé Evropy, mezi nimi i ženy, a to i přes výrazné omezení dané umístěním obrazárny v prostorách klauzury.

Následkem zrušení kláštera roku 1950 komunistickým režimem došlo k rozchvácení sbírek, jejichž nejhodnotnější část převzala Národní galerie v Praze a další díla se většinou dostala do správy památkových objektů.

Strahovská obrazárna Společně s obnovení řeholního života byl v letech 1992-1993 fond obrazárny z větší části obnoven, takže sbírka nyní znovu obsahuje na půldruhého tisíce malířských děl, řadu sochařských prací a předmětů uměleckého řemesla. V roce 1993 byla část kolekce znovu zpřístupněna ve stálé expozici, která nabídla veřejnosti výběr uměleckých děl z časového rozmezí 14. až 19. století.
Současná, podstatně rozšířená expozice je svou instalací připomínkou, původní obrazové galerie opata Zeidlera a v chronologickém sledu jsou v ní zastoupeny téměř všechny tématické celky, jež jsou v dnešní strahovské sbírce obsaženy.

Strahovská obrazárna 

Publikace:
KYZOUROVÁ, I. - KALINA, P., Strahovská obrazárna, Praha 1993.
KALINA, P. - KYZOUROVÁ, I., Přemyslovský krucifix a jeho doba, Praha, 1998.

 

 

 

  

Historické sály


 Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakladateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi.

 

Model

 

Tato stálá expozice je rozdělena do tří částí. První představuje soudobý model Strahovského kláštera, zhotovený v měřítku 1:100.                 Expozice romány2

Ve střední části je podán souhrnný nástin vzniku a poslání premonstrátského řádu a Strahovského kláštera, jeho vznik a vývoj. Na snímcích doprovázených zvukovým komentářem je přiblížen celý klášter i ty části, které nejsou veřejnosti přístupné, protože jsou součástí klauzury, tj. uzavřené části objektu, sloužící výhradně pro členy řádu.

 

Třetí část expozice obsahuje cyklus deseti obrazů ze Expozice rományscénami ze života zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta a artefakty sloužícími při oslavách přenesení jeho ostatků do Prahy.

 Expozice je umístěna v tzv. "Románských sálech", jak jsou nazývány prostory bývalého klášterního cellaria, tj. zásobárny potravin. Původně dvojlodní prostor z přelomu 12. - 13. století, byl renesančně upraven počátkem 17. století a zaklenut barokní klenbou v letech 1671-1674. Do dnešního stavu byly prostory upraveny v roce 1950.

   

Expozice vznikla za podpory Ministerstva kultury České republiky.
Architektonický návrh: Ing. arch. Zdeněk Heneš, Studio Gonzaga
Realizace: D-PLUS INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ, a.s.
Kapucín, s.r.o. Třebíč
Rok zhotovení: 2010


 

Na expozici navazuje a je součástí prohlídky, křížová chodba, Kapitulní síň  a příležitostně jsou k vidění sály zimní a letní klášterní jídelny, tj. refektáře.

 

 

konvent4konvent1letní refektářzimní refektář

 

 

Dolní navigace
TSCHECHIENonline TIM Prague Experience my companion PRESSWEB Portál Praha - informační portál města Svátek seniorů i-Prague