Bl. Gertruda

Gertruda se narodila 29. září roku 1227. Byla nejmladší ze tří dětí sv. Alžběty Uherské. Ještě než se narodila, její rodiče ji zaslíbili Boží službě. Když byl Gertrudě asi jeden rok předali ji sestrám premonstrátkám, aby splnili slib. Možná, že její svatá matka předvídala svoji blížící se smrt a věděla, že sestry budou jejímu osiřelému dítěti dobrými matkami. Když Alžběta jen o několik let později roku 1231 v Marburgu zemřela, povídalo se, že se měla zjevit v Gertrudině pokoji v Altenbergu celá rozzářená a usmívala se.

Když Gertruda dosáhla potřebného věku, vstoupila do společenství doživotně. Tak mimořádný byl její talent a ctnosti, že byla zvolena představenou kláštera už jako jednadvacetiletá. Pod jejím vedením a správou opustilo mnoho šlechtických žen život ve světě, aby vstoupily do rozkvétajícího společenství v Altenbergu. Gertruda nechala postavit klášterní kostel k poctě Blahoslavené Panny a sv. Michaela. Dohlížela také na výstavbu nemocnice a hostinského domu přilehlého ke klášteru, a nalezla opravdové potěšení ve službě chudým a ve vykonávání domácích prací v klášteře. Říká se, že jednou, když prala závěs, sluneční paprsky jej držely nahoře dokud neuschl, a nebe tak zjevilo souhlas s její zbožností v nejpokornějších pracech.

Gertruda měla zvláštní talent k smiřování nepřátel. Byla také známa svými přísnými pokáními. V postním období spávala na slámě a o velikonočním týdnu na holé podlaze. Říkalo se o ní také, že měla dar proroctví. Když papež Urban IV. svolával novou křížovou výpravu, dostala Gertruda i pro sestry jeho svolení, aby směly nosit křižácký kříž a připojit se ke křížové výpravě modlitbami a pokáním. Když tento papež zavedl slavení Božího těla, Gertruda byla mezi prvními a nejzapálenějšími podporovateli tohoto svátku, který má svůj počátek v roce 1270, a byl slaven v Altenbergu s nejvyšší vážností. Gertruda byla představenou v Altenbergu 49 let. Zemřela sedmdesátiletá 13. srpna roku 1297.

Je portrétována se šlechtickou korunou, křížem na prsou a s monstrancí připomínající její oddanost svátku Božího těla.