Boží hod vánoční

Pontifikální mši sv. v 18:00 na Boží hod vánoční sloužil nový apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles Daniel Balvo.

 

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)