Časné sliby fr. Ireneje

Dne 10. září 2019 složil fr. Irenej své první řeholní sliby do rukou opata Daniela. Kéž mu Pán pomáhá, aby věrně zachovával slib chudoby, čistoty a poslušnosti a život podle řehole sv. Augustina.

 

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)