Certifikace FSC

FSC® 
Licenční kód: FSC-C145671

Majetek spravovaný firmou Klášterní lesy Strahov s.r.o. je k 31.1.2019 certifikovaný FSC na LHC 207501 – Klášterní lesy Strahov s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026 a na LHC 615501 – KLS Mikulovice s platností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025.

revír               kraj okres                             výměra v ha
Úhonice Středočeský Praha Západ    310
Pátek Ústecký Louny    170
Hradišťko Středočeský Praha Západ    670
Stražiště Vysočina Vysočina    792
Spálená Jihočeský Písek    625
Bečov Jihočeský Písek (Tábor)    642
Chlum Jihočeský Písek    663
Dyleň Karlovarský Cheb    948
Milíkov Karlovarský Cheb        806
Mikulovice Jihomoravský Znojmo    246
Celková výměra     5 872

Na majetku se nachází celkem 625,03 ha lesů spadajících pod nějaký stupeň ochrany (maloplošná chráněná území, nadregionální ÚSES, lesy ochranné). Jejich přehled je k dispozici na vyžádání na emailu cervenkova@lesystrahov.cz.