Certifikace FSC

FSC® 
Licenční kód: FSC-C145671

Část majetku spravovaného firmou Klášterní lesy Strahov s.r.o. je k 31.1.2019 certifikovaná FSC na LHC 207501 – Klášterní lesy Strahov s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026.

revír               kraj okres                             výměra v ha
Úhonice Středočeský Praha Západ    310
Hradišťko Středočeský Praha Západ    670
Stražiště Vysočina Vysočina    792
Spálená Jihočeský Písek    625
Bečov Jihočeský Písek (Tábor)    642
Chlum Jihočeský Písek    663
Celková výměra     3 702

Na majetku se nachází celkem 625,03 ha lesů spadajících pod nějaký stupeň ochrany (maloplošná chráněná území, nadregionální ÚSES, lesy ochranné). Jejich přehled je k dispozici na vyžádání na emailu cervenkova@lesystrahov.cz.