Děkovná mše svatá R.D. Petra z Nové říše v Nové říši

R.D. Petr z Nové říše, který strávil svá studijní léta ve Strahovském klášteře, slavil děkovnou mši svatou v Nové říši o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje dne 5. července.

 

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)