E-shop

NABÍDKA Z PRODUKCE STRAHOVSKÉ KNIHOVNY

ŠIDLOVSKÝ, E.G. Strahov. Praha 1995 /verze anglická, německá, francouzská, italská/. Cena 40,- Kč.
Stručný turistický průvodce po Strahovském klášteru s barevnými fotografiemi. 


RYBA, B. Soupis rukopisů Strahovské knihovny, III. - VI/2, Praha 1970-1979. 3 svazky a rejstřík. Cena 200,- Kč.


HOFFMANN, F. Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá, 2 sv., Praha 1992. Cena 600,- Kč.

 

BRODSKÝ, P. - PAŘEZ, J., Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny. Praha 2008. Cena 540,- Kč.

VOIT, P. Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze. Praha 2015. Cena 1200,- Kč.

 

Bibliotheca Strahoviensis

Sborník Bibliotheca Strahoviensis nabízí články z různých oblastí monasteriologie, církevních dějin, knihovědy, historických věd a filologie.


Bibliotheca Strahoviensis 1/1995

 

 

 

 

 

 

obsah čísla

Rozebráno.

Bibliotheca Strahoviensis 2/1996 

obsah čísla 

Cena 132,- Kč s DPH


Bibliotheca Strahoviensis 3/1997

obsah čísla

Cena 132,- Kč s DPH


Bibliotheca Strahoviensis 4-5/2001 

obsah čísla

Cena 250,- Kč s DPH


Bibliotheca Strahoviensis 6-7/2004 

obsah čísla

Cena 250,- Kč s DPH 

Bibliotheca Strahoviensis 8-9/2007 

obsah čísla

Cena 275,- Kč s DPH

Bibliotheca Strahoviensis 10/2011

obsah čísla

Cena 275,- Kč s DPH

Bibliotheca Strahoviensis 11/2014

obsah čísla

Cena 198,- Kč s DPH

 

Uvedené publikace z produkce Strahovské knihovny je možné objednat u Jana Pišny.