Informace o komerčních pronájmech

Královská kanonie premonstrátů na Strahově nabízí k pronájmu

tyto  prostory:

Letní refektář a Zimní refektář
včetně příslušenství pro

a) kulturní akce – koncerty
b) významná zasedání a konference
c) firemní akce –galavečeře, rauty, firemní prezentace
d) svatební hostiny
 

Ceny pronájmu Letního refektáře a Zimního refektáře v roce 2024

Letní refektář (foto zde): 
1 hodina 13.000 CZK - vlastní akce 
1 hodina 6.500 CZK - příprava, likvidace a úklid po akci 
paušál. poplatek za el. energii 3.000 CZK

Zimní refektář (foto zde): 
1 hodina 11.000 CZK - vlastní akce 
1 hodina 5.500 CZK - příprava, likvidace a úklid po akci 
paušál. poplatek za el. energii 1.500 CZK

Letní a Zimní refektář společně: 
1 hodina 20.000 CZK - vlastní akce 
1 hodina 10.000 CZK - příprava, likvidace a úklid po akci 
paušál. poplatek za el. energii 4.500 CZK

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Doba pronájmu je omezena časem do 23.00 hod. Cena pronájmu Letního refektáře nebo Zimního refektáře zahrnuje i zázemí  uvedené na plánku pronajímaných prostor – pozice č.12-17. Plánek pronajímaných prostor zde.
Příklady obsazenosti prostor Letního a Zimního refektáře ke stažení níže.

Kontakt a podrobné informace: eva.doubkova@strahovskyklaster.cz
Eva Doubková, tel.: 233 107 704, mobil: 777 742 171