Katalog iluminovaných rukopisů

Pavel Brodský, Jan Pařez

Strahovská knihovna, jejíž sbírka představuje jeden z nejcennějších knižních souborů ve střední Evropě, dostává historicky poprvé svůj Katalog iluminovaných rukopisů. Knihu vydává Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, Strahovskou knihovnou.

Publikace zpřístupňuje odborné veřejnosti i širokému okruhu zájemců veškeré rukopisy ze strahovských sbírek z období zhruba od 9. do 1. poloviny 17. století, které obsahují výtvarné projevy. Katalog, který je zpracován na základě mezioborové spolupráce, obsahuje 234 barevných ilustrací. 
Rukopisná sbírka Strahovské knihovny čítá odhadem 2 500 prací. Ve speciální tresorové místnosti se uchovává cca 4 500 svazků, protože jde o jeden z nejcennějších knižních souborů nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Premonstrátská Strahovská knihovna je zapojena do mnoha veřejných, odborných a vědeckých projektů a programů a spolupracuje s řadou vědeckých institucí. 
Vydáním “Katalogu iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny” je veřejnosti předkládáno dílo, kterého vznik iniciovala Komise pro soupis a studium rukopisů a jehož zpracování se ujal Pavel Brodský z MÚA AV ČR ve spolupráci s Janem Pařezem, kurátorem rukopisné sbírky SK. Projekt podpořila finančně Grantová agentura ČR.