Klenotnice

Expozici tvoří soubor děl uměleckého řemesla, dokumentující rozmanitost dochovaných předmětů liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se do majetku kanonie dostaly koupí či darem.
Vedle vynikajících ukázek české produkce práce zlatníků zde najdete řadu unikátních předmětů širší evropské provenience a to včetně ukázek výrobců liturgických textílií. Cílem expozice není pouze představení uměleckořemeslných výrobků liturgické povahy, chovaných po staletí v majetku strahovské kanonie, ale také přiblížení jejich symbolického významu a liturgické funkce. Prezentace dokládá dva z pěti základních spirituálních směřování premonstrátského řádu – život liturgický a život eucharistický.
Expozice je zpřístupněná od 1.2.2017 a je připravena ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc za finančního přispění Ministerstva kultury ČR z programu Podpora projektů expozic a výstav.
Kurátoři expozice: Libor Šturc, Helena Zápalková