Křestní nešpory

Po celý velikonoční oktáv a všechny neděle doby velikonoční vás srdečně zveme na křestní nešpory, které začínají od 17:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Jedná se o starobylou tradici, kdy se v rámci nešpor za zpěvu žalmů koná průvod ke křestnímu prameni.