Lev na vnitřním nádvoří

Sochu Lva vytvořil český sochař Bohumil Kavka (1878-1942) v roce 1936. Je to bronzový odlitek modelu, jenž byl součástí velkého pomníku slovenského astronoma, generála a politika Milana Rastislava Štefánika, který byl odhalen v Bratislavě roku 1938, u příležitosti 20. výročí vzniku Československé republiky. Lev se štítem na něm symbolizoval československé legie, jež M. R. Štefánik organizoval. Původní bratislavský památník byl však již roku 1940 demontován. Lev, jako hlavní součást památníku byl po restaurátorském zákroku znovu instalován na bratislavském nábřeží v roce 1988. Model postavy Štefánika, odlitý v bronzu, nalezneme nedaleko strahovského kláštera, a to před budovou hvězdárny na Petříně.
Socha Lva na vnitřním nádvoří kláštera byla do roku 1990 umístěna na rajském dvoře, je majetkem Památníku národního písemnictví.