Obláčka fr. Ireneje

Dne 27. května 2018 vstoupil do noviciátu kandidát Ľubomír. Z rukou opata Michaela přijal řeholní hábit, řeholi sv. Augustina a konstituce premonstrátského řádu a řeholní jméno Irenej.

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)