Obláčka fr. Jonáše

Dne 27. září 2019 vstoupil do noviciátu kandidát Ondřej. Z rukou opata Daniela přijal řeholní hábit, řeholi sv. Augustina a konstituce premonstrátského řádu a řeholní jméno Jonáš.

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)