Obřady svatého týdne

25. 3. Květná neděle

10.00 svěcení ratolestí a průvod od kostela sv. Rocha do baziliky, pontifikální mše svatá (chorální pašije podle sv. Marka)

18.00 slavná mše svatá na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma (recitované pašije podle sv. Marka)

29. 3. Zelený čtvrtek

18.00 pontifikální mše svatá na památku Večeře Páně s mytím nohou, po ní přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady

20.00 adorace v Getsemanské zahradě

20.30 officium lectionis z Velkého pátku se zpívanými lamentacemi, kompletář

30. 3. Velký pátek

17.30 křížová cesta v bazilice

18.00 pontifikální obřady na památku umučení Páně (chorální pašije podle sv. Jana, sbírka na Svatou zemi)

20.30 officium lectionis z Bílé soboty se zpívanými lamentacemi, kompletář

31. 3. Bílá sobota

18.30 nešpory

20.30 pontifikální obřady velikonoční vigilie a mše svatá

1. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně - Hod Boží velikonoční

10.00 pontifikální mše svatá se svěcením pokrmů

17.00 křestní nešpory

18.00 slavná mše svatá, při které zazní Missa in D Carla Ferdinanda Pitsche (účinkuje strahovský chrámový sbor a orchestr, diriguje V. Roubal)

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude bazilika otevřena nepřetržitě od 8.00 do 22.00 pro soukromou adoraci. Vstup kaplí sv. Norberta.