Opatská volba

V úterý 26. června se na Strahově uskutečnila opatská volba. Sedmdesátým prvním strahovským opatem byl zvolen Rmus.D. PhDr. ThLic. Daniel Peter Janáček, O.Praem, Ph.D. Kéž ho Pán provází svým požehnáním, aby vedl strahovskou kanonii k Boží chvále a spáse těch, kteří mu jsou svěřeni.

 

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)