Patrocinium farní a opatské baziliky 15.8.2020 v 18:00

Patrocinium farní a opatské baziliky
Nanebevzetí Panny Marie
v sobotu 15.8.2020 v 18:00

V sobotu 15.8.2020 oslavíme patrocinium farní a opatské baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Protože na tentýž den připadá žehnání obnoveného mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, tradiční dopolední mše svatá na Strahově odpadne. Večerní mši svatou v 18 hod. bude celebrovat apoštolský exarcha Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.

Po mši svaté jsou všichni farníci zváni k setkání a občerstvení do Saly terreny kláštera (vstup venkem přes Pivní dvorek).