Pohřeb A.R.D. Pavla

Svým Stvořitelem byl povolán na věčnost

A.R.D. Pavel Bohumil Petřina, O.Praem., emeritní převor strahovský.

Posílen svátostmi církve zemřel na Strahově dne 22. prosince 2016 ve věku nedožitých 91 let. Do premonstrátského řádu vstoupil 27. září 1946, slavné sliby složil 12. srpna 1951 a kněžské svěcení přijal 13. dubna 1952. V roce 1950 zažil zrušení kláštera, poté byl internován v Broumově, sloužil v PTP a pracoval v civilním zaměstnání. Od roku 1969 působil ve farnostech Žatec, Kněžice a Blšany. V letech 1986-1987 byl administrátorem strahovské kanonie a v letech 1987 - 2003 jejím převorem.

Rozloučení s naším bratrem se konalo při mši sv. v Praze na Strahově ve čtvrtek 29. prosince 2016 v 10 hodin, po které byl uložen do hrobu na řádovém hřbitově v Praze – Nebušicích.

 

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)