Pohřeb R.D. Dominika

Se zármutkem z loučení, vděčností za vše, kým pro nás byl, nadějí ve věčný život a důvěrou v opětné shledání oznamujeme, že byl svým nebeským Otcem povolán na věčnost

R.D. Dominik Josef Doubrava, O.Praem. 

Zemřel ve středu 23. ledna 2019 ve věku 73 let v 50. roce svého řeholního a 47. roce kněžského života.

S naším zesnulým se rozloučíme při mši svaté ve čtvrtek 31. ledna 2019 ve 12 hodin v kostele sv. Mikuláše v Nechvalicích u Sedlčan. Následně jeho tělo uložíme na hřbitově v Chyškách, kde bude očekávat vzkříšení. Prosíme o vzpomínku při mši svaté a o modlitbu.