Pouť na Lomec a Svatou Horu

První sobotu v prosinci se uskutečnila pouť na Lomec a na Svatou Horu.

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem. a fr. Štěpán, O.Praem.)