Právní oddělení

Pracovníci právního oddělení jednají s pověřením opata strahovského v právních záležitostech kláštera před soudy a ostatními státními orgány. Právní oddělení zabezpečuje jednotnou majetkovou evidenci. Uzavírá, mění či ukončuje nájemní smlouvy a obdobné smlouvy. Vypracovává či přezkoumává návrhy textů smluv.