Roráty

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás na Strahově jsme měli roráty vždy v úterý a ve čtvrtek od 6 hodin ráno. Při nich se zpívaly tradiční zpěvy, které umocňovaly jinak krásnou atmosféru adventu. Tu Vám může přiblížit několik přiložených fotografií…

 

(foto: R.D. Řehoř, O.Praem.)