Sv. Adrián a Jakub

Adrián Jansen a James (Jakub) LaCoupe byli oba premonstrátští kanovníci z holandského kláštera v Middleburgu. Adrián se narodil v roce 1529 v Hilvarenbecku (odtud latinské příjmení "Becan", které je někdy užíváno aby se nepletl s jinými Janseny). O Velikonocích roku 1572 byl jmenován farářem v Munsteru, vesnici u Severního moře. Tady, jako i v dalších farních působištích, byl znám svou pastorační horlivostí. Napětí mezi ním a kalvinisty bylo v Munsteru zřetelné, ale Adrián se nedal zastrašit. Chodil veřejně ve svém bílém hábitu, kázal a hlásal radostnou zvěst.
Pomocníkem pastora v Munsteru v té době byl mladý otec James (Jakub) LaCoupe. Jakub se narodil v Audenarde v Belgii roku 1542, a slavné sliby složil roku 1561 v opatství v Middleburgu. Mezi bratry v opatství byl velmi oblíben pro svou přátelskou a otevřenou povahu. Ale sveden z cesty spisy protestantských reformátorů opustil Jakub opatství, aby pochopil hlavní myšlenky reformace. Zašel tak daleko, že psal až kousavě útočná pojednání proti katolické církvi. Do značné míry ale vlivem proseb a modliteb svého otce nakonec Jakub byl znovu přijat do katolické církve a řádu. Byl povolán do opatství v Marienhofu, kde se sám podrobil dlouhé době pokání a začal psát pojednání na obranu katolické víry. V roce 1567 byl ustaven pomocným knězem v Munsteru.
Adrián a Jakub se octli sami v Munsteru právě v době největších projevů protestantské nenávisti. Když přišlo léto roku 1572, byla nedaleko vesnic Dordercht a Gorcum přepadena skupina řeholníků kalvinistickými lupiči a byla velmi malá naděje na jejich osvobození. Farní kněží z Munsteru byli varováni, aby neopouštěli faru. V červenci se pak stalo, že někdo naléhavě volal o pomoc u dveří fary. Adrián se naivně domníval, že půjde asi o poskytnutí posledního pomazání umírajícímu, otevřel závoru na dveřích a byl spolu s Jakubem přepaden. Oba byli odvlečeni do vězení v Brielle, kde byli přidáni k dalším devatenácti kněžím a řeholníkům čekajícím na svůj osud. Po opakovaných nabídkách, aby se zřekli své katolické víry, byli kněží i řeholníci nakonec odvedeni do opuštěného kláštera blízko Gorcumu. Dva řeholníci se vzdali své víry a byli ušetřeni. Ostatní - včetně Adriána a Jakuba - byli pověšeni na trám, usmrceni a hrozně zohaveni.

Adrián a Jakub jsou zobrazování s oprátkou na krku a s palmou mučednictví v ruce. Adrián drží papežskou korunu a klíče symbolizující jeho obranu římského papeže. Jakub drží kalich symbolizující obranu úmyslu Eucharistie.