Sv. Isfríd

O počátečních létech života Isfrída není nic známo. V roce 1159 byl zvolen převorem kláštera Jerichow v arcidiecézi Magdeburgské. V roce 1180 se stal prvním nástupcem sv. Evermoda jako biskup v Ratzeburgu. Středověký kronikář ho popisuje jako "sanctus sancti successor" (svatý následník svatého).


Byl znám organizační obratností a neúnavně pracoval pro německou kolonizaci země lužicko-srbské. Isfríd byl zpovědník a přítel vévody Jindřicha Saského. Jindřich byl oddaný laik, který nadšeně podporoval Isfrídův projekt pokračování misionizace Lužických Srbů započatý Evermodem. Císař Fridrich Barbarossa ale nespravedlivě zbavil vévodu Jindřicha jeho majetku a dal ho Bernardovi Anhaltskému. Bernard pronásledoval všechny, kteří nesouhlasili s císařovou politikou proti papeži, nebo kteří sympatizovali s vévodou Jindřichem. Isfríd snášel pronásledování s důstojností a trpělivostí dokud Jindřich nebyl usmířen s císařem a znovu nabyl vévodství. Ve starých análech Stederburgských je Isfríd nazýván "člověkem vyznačujícím se křesťanskou moudrostí, pokorou a odvahou".

V roce 1195 kanovníci z kapituly Schwerinské, složené ze saské a lužicko-srbské se nemohli shodnout na volbě biskupa. Papež požádal Isfrída, aby rozhodl, a volba padla na Brunwarda, prvního Lužického Srba, který dostal biskupské svěcení.

Isfríd byl člověk vysoce kající. Jednou na Velký pátek se postil o chlebu a vodě, a voda, kterou čerpal z obvyklého zdroje, byla zázračně proměněna ve víno. Isfríd zvedl oči k nebesům a řekl: "Když svou vůlí, ó zázračný Stvořiteli, proměňuješ věci, které jsi sám stvořil, odevzdávám se tvým příkazům. Patři, že v den umučení tvého Syna přijímám to, co dáváš."

S životem Isfrída je spojováno hodně zázraků. Jednoho dne, když on a jeho kanovníci šli v průvodu kolem kostela, přistoupil k Isfrídovi slepý člověk a žádal ho, aby byl uzdraven. Isfríd se nad ním slitoval a řekl slova Žalmu 145(146) "Hospodin otvírá oči slepým". S těmito slovy se onomu člověku vrátil zrak.

Isfríd zemřel 15. července roku 1204 a byl pohřben v ratzeburské katedrále.

Je zobrazován s odznaky biskupa se šálkem vody proměněné ve víno a se slepým člověkem, kterého vyléčil.