Úmrtí - fr. Damián Břetislav Hanák, O.Praem.

Úmrtí

br. Damián Břetislav Hanák, O.Praem.

18.11.2021

Ve čtvrtek před slavností Ježíše Krista Krále 18. listopadu 2021 zemřel po náhlém zhoršení vleklých zdravotních obtíží náš spolubratr Damián.
Narodil se 24. srpna 1959 v Opavě, vyučil se malířem, ale stále ho přitahoval duchovní život. Po seznámení s premonstrátským řádem vstoupil 30. září 1985 tajně do noviciátu strahovské kanonie a definitivně se ke Strahovu přičlenil slavnými sliby 24. září 1990.
Fascinoval ho liturgický prostor a snažil se ze všech sil, aby vynikla jeho krása. Zprvu po několik let obětavě vykonával službu kostelníka na Svatém Kopečku u Olomouce, pak byl povolán přímo do mateřského kláštera na Strahově, kde následně v různých rolích naplnil zbytek života. Zakusil nadšená 90. léta s plnou klauzurou, o jejíž chod a úklid se staral, věnoval se hostům a dbal na to, aby se na Strahově cítili spokojeně, v posledních letech pak převzal službu hlavního strahovského kostelníka a velmi se snažil, aby kostel zářil čistotou a oslovoval i výzdobou. Rád poznával nové lidi a sdílel se s nimi, udržoval mnohá přátelství, v pozdějších letech ho výrazně oslovoval křesťanský Východ. Dlouhodobě musel zápasit se zdravotními problémy, které mu znemožňovaly zapojovat se do dění kolem v takové míře, v jaké by si byl přál. Byl vděčný za každou pomoc.

Se svým drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté
ve čtvrtek 25. listopadu v 10 hodin
v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.
Následně pak uložíme jeho tělo na klášterním hřbitově v Praze-Nebušicích,
kde bude očekávat vzkříšení.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí

Parte - Damián Břetislav Hanák.pdf