Výstava

Velvyslanectví Arménské republiky
a Královská kanonie premonstrátů na Strahově v Praze
srdečně zvou na unikátní výstavu

Z pokladu nejstarších křesťanů: spiritualita, umění a hudba středověké Arménie

Teologický sál Strahovské knihovny

9. 10. - 6. 11. 2018
denně od 9 - 12 a od 13 do 17 hodin.

Výstava je věnována 100. výročí založení první Arménské republiky a Československa. 

Ke zhlédnutí budou bohatě iluminované skvosty z největšího světového archivu arménských rukopisů, z kláštera Mechitaristů ve Vídni a ze soukromných sbírek ve Francie, na Kypru a v České republice. Mnohé z nich budou veřejně vystaveny poprvé v historii.
Výstava představuje svět arménských liturgických pokladů, které kombinují sílu duchovní poezie, dechberoucích ilustrací a hudby.
Výstava a výstavní katalog (publikován nakladatelstvím Strahovské knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze) již vzbudily mezinárodní ohlas. Kurátorem výstavy
je dirigent, muzikolog a arcijáhen Dr. Haig Utidjian, který v rámci výstavy promluví o exponátech a přednese zpívané ukázky arménské církevní hudby (29. října v Teologickém sálu Strahovského kláštera). Další doprovodnou akcí výstavy je mimořádná přednáška předního armenologa profesora Thea van Linta z Oxfordské univerzity dne 12. října.
Teologický sál knihovny Strahovského kláštera, kde se výstava uskuteční, bude poprvé po 60ti letech volně přístupný pro veřejnost.

 


Soubory ke stažení