Výstavy

JINDŘICH ULRICH - MINIATURNÍ SVĚT

2. 6. - 28. 7. 2017, Křížová chodba kláštera


Restaurovaný triptych s Pannou Marií Sepekovskou

Triptych: Panna Maria Sepekovská, sv. Barbora, sv. Maří MagdalenaMilostný obraz "Panny Marie Sepekovské" je pozdně gotickou deskovou malbou, umístěnou nejpozději od 17. století v jihočeském Sepekově. Po staletí k ní zdaleka směřují  kroky poutníků. 
Od konce roku 2016 probíhalo za dohledu památkové péče kompletní restaurování obrazu a to včetně dalších deskových maleb se sv. Barborou a sv. Maří Magdalenou. Ty jsou součástí sbírek Strahovské obrazárny. Původně však tvořily křídla oltáře s Pannou Marií Sepekovskou.
Od 1.6.2017 do 9.7.2017 jsou originály všech tří desek mimořádně  společně vystaveny v kapitulní síni Strahovského kláštera!
Od. 13.7.2017 budou prezentovány v rámci výstavy "Zdrávas Hvězdo Mořská, matko Sepekovská" v budově prelatury premonstrátského kláštera v Milevsku.


Královská kanonie premonstrátů na Strahově se jako spolupořadatel podílí na výstavě
V oplatce jsi všecek tajně | Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

konané v době od 23.3. do 10.9.2017 v galerii Arcidiecézního muzea Olomouc.
Výstava sleduje téma úcty k svátosti oltářní, jak se projevovala v křesťanském umění a v reflexi této tematiky v umění 20. století.
Výstava bude mít svoji první reprízu v prostorách Západočeské galerie v Plzni (říjen 2017- únor 2018) a v době od března do května 2018 bude představena v prostorách Strahovského kláštera.