Výstavy


Jan Grimm

Retrospektiva

Výstava je otevřena od 7. 4. do 30. 5. 2018 v ambitech Strahovského kláštera 


90 let se Státní tiskárnou cenin 

 

 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA OD 6. 4. DO 31. 5. 2018 V ZIMNÍM REFEKTÁŘI strahovského kláštera


MINCE POSLEDNÍCH FARAONŮ

Výstava je otevřena od 20. 12.  2017 ve Strahovské knihovně

Výstava je pořádána u příležitosti 2300. výročí úmrtí Ptolemaia I.,  zakladatele poslední egyptské dynastie.