Výstavy


                                                 Ambity Strahovského kláštera v Praze,

                                                  Strahovské nádvoří 1, 118 00 Praha 1

                                              Otevřeno denně 9.30 – 11.30; 12:30 –17.00


Jan Šafránek - Karneval

Obrazy a kresby

Ambity Strahovského kláštera v Praze a Zimní refektář,

Strahovské nádvoří 1, 118 00 Praha 1

5. 4. 2019 – 31. 5. 2019

Otevřeno denně 9.30 – 11.30; 12:30 –17.00

 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Galerie Gema si Vás dovolují pozvat na výstavu obrazů a kreseb autora Jana Šafránka (1948), žijícího a tvořícího střídavě v Praze a ve Vídni. Je znám jako výborný a výstižný portrétista, tvořící svá díla s naprostou technickou bravurností, kdy si i barvy autor míchá sám. Kromě obrazů budou na výstavě hojně zastoupeny i autorovy kresby, které jsou pro jeho tvorbu velmi důležité. Od jednoduchých skic z cestovních deníků po detailně rozpracované kresby, které slouží jako podklady k malbě obrazů.