Zápůjčky z uměleckých sbírek

Obrazy se Strahovské obrazárny jsou nejen vystaveny ve stálé expozici Strahovské obrazárny, ale také zapůjčovány na řadu českých i zahraničních výstav. Sbírka je postupně představována rovněž prostřednictvím krátkodobých výstav realizovaných přímo v prostorách kláštera. Od roku 1993 bylo na nejrůznější výstavy zapůjčeno množství obrazů i dalších předmětů z oborů užitého umění. Mezi nejvýznamnější instituce, kam byly dočasně předmět zapůjčeny, lze vzpomenou kupříkladu Metropolitní muzeum v New Yorku, Kunsthistorické muzeum ve Vídni, Villa Hügel v Essenu, Pallazo Grassi v Benátkách či Museum umění v Nancy.

Josef Mrniak - Stvoření Adama, 1839; Jákobův sen, 1838; Průvod premonstrátů se sanctissimem, 1862
Středoevropský malíř 2. poloviny 18. století - Vyučování Panny Marie
Elias Hauptner (?)  - Immaculata s nástroji umučení, 1613
Dominik Jan Kottula podle G. R. Donnera - Oplakávání Krista
Giuseppe Angeli - Sv. Jan Nepomucký s andělem
Hornorýnský mistr poslední čtvrtiny 15. stol. - Bolestný Kristus - Veraikon, oboustranná deska
Josef Bergler, Josef Malínský - Dva andělé s lampami k sarkofágu sv. Norberta, 1811

Výstava, pořádaná Muzeem umění v Olomouci pod názvem "Šumění andělských křídel" seznamuje  s dlouhou vizuální tradicí zobrazování andělských bytostí od středověku až po současnost, od témat, kde hraje anděl úlohu hlavní, přes vedlejší či doprovodné role až k volným „osvobozeným“ andělským motivům v umění 20. století.
(27. 10. 2016 – 5. 3. 2017)


Gillis van Valckenborch
Krajina s prchajícím perským králem Dariem po bitvě s Alexadrem Velikým
, po 1595
rozměrná malba zapůjčena na výstavu "Ráj na zemi. Flámské krajiny od Bruegela po Rubense - Das Paradies auf Erden
Flämische Landschaften von Bruegel bis Rubens", uspořádanou Staatliche Kunstsammlungen Dresden v prostorách Kunsthalle Dresden/Drážďany. Výstava seznamuje návštěvníky s bohatou typologií zobrazení krajiny flámskými malíři 16. a 17. století. Nalezneme zde zpodobnění ročních dob, městské prostředí, lesy, hornaté i mořské krajiny.  Vedle obrazů z drážďanských sbírek jsou zde představena díla řady renomovaných evropských galerií (např. Rijksmuseum Amsterdam, Kunsthistorisches Museum Vídeň).
1.10.2016 do 15.1.2017.


Mistr IW
Judita s hlavou Holofernovou,
kol. 1525
Obraz starozákonní hrdinky je ze stálé expozice zapůjčen na objevnou výstavu "Cranach ze všech stran", uspořádanou Národní galerií v Praze v prostorách Šternberského paláce. Kurátorka výstavy Olga Kotková představuje německého renesančního malíře a jeho okruh nejen prostřednictvím unikátních děl ze sbírek Národní galerie v Praze a několika dalších institucí, ale také pomocí nejzajímavějších výsledků průzkumu realizovaného specialisty z Cranach Digital Archive Düsseldorf pod vedením Gunnara Heydenreicha.  
Recipročně byl do expozice Strahovské obrazárny zapůjčena desková malba neznámého dolnorýnského malíře "Klanění pastýřů" (Inv. č. O 11662) z doby kolem roku 1520.  Obraz byl inspirován nizozemskou školou.  


Josef Heintz st. (dílna)
Portrét císaře Rudolfa II.,
kol. 1594
Ze stálé expozice zapůjčen na výstavu "Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace", pořádanou u příležitosti 800. výročí narození císaře Karla IV. v císařské konírně na Pražském hradě.  Výstava představuje pozapomenuté souvislosti, poprvé v novodobé historii se zde poukazuje na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV., stejně jako další předměty, spojené s korunovacemi. 15.5. - 28.9.2016.


Jan Blažej Santini-Aichel; truhlářské dílny Augšpurk
tabernákulum s relikviářem sv. Viktora a sv. Faustina z cisterciáckého kláštera v Plasích,
1715
dřevo, želvovina, slonovina, zlacené stříbro, sklo.
Tento významný uměleckořemeslný předmět, zakoupený na Strahov opatem Jeronýmem Zeidlerem roku 1849, pochází původně z cisterciáckého kláštera v Plasích. Na jednu sezonu se vrátil oltář zpět do původního prostoru v kapli sv. Bernarda kláštera v Plasích od 1.4. do 16.10.2016.


Josef  Karel  Burde (1779-1848)
Krajina se stafáží
olej na dřevě
Obraz zapůjčen na výstavu, jež se věnovala životu a dílu prvního inspektora sbírky Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze. Josef Karel Burde (též Bourdet) se podílel nejen na rozkvětu grafického umění v Čechách, ale i na záchraně a zpřístupnění děl ze soukromých sbírek veřejnosti. Mimo jiné byl též prvním inspektorem Strahovské obrazárny. Výstava se uskutečnila v Salmovském paláci Národní galerie v Praze pod názvem PO STOPÁCH INSPEKTORA. JOSEF KAREL BURDE (1779–1848).


Bartolomeus Spranger
Zmrtvýchvstání

olej na dřevě
Jeden z chef-d'œuvre Strahovské obrazárny byl vybrán kurátorkou Sally Metzler na velkou monografickou výstavu, pořádanou Metropolitan Museum of Art New York v termínu od 4.11.2014 do 1.2.2015. Jak již název napovídá "Bartolomeus Spranger. Splendor and Eroticism in Imperial Prague", bylo obsahem výstavy představení díla jednho z nejvýznamnějších malířů rudolfínské Prahy a to s ohledem na několik nově objevených děl a pokus o nový kurátorský pohled na chápání Sprangerova díla. 


Rakouský malíř I. poloviny 18. století - Společnost v zahradě, Koncert v zahradě
Výstava, pořádaná Národní galerií v Praze (25.04.2014 - 09.11.2014) u příležitosti Roku české hudby pod názvem Vivat Musica se věnovala vztahu výtvarného umění a hudby od renesance po současnost.