Výstavy

Josef Sudek 1896 - 1976

17. 11. 2016 – 15. 1. 2017, přízemí konventní budovy - ambity
pořádá České centrum fotografie u příležitosti 20. výročí založení ČCF a významných výročí autora v roce 2016

Výstavou fotografa Josefa Sudka chce České centrum fotografie důstojným způsobem připomenout 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých a světových fotografů. Tento projekt představí rozsáhlý soubor originálních fotografií autora, doplněný o unikátní autorovy fotografické a výtvarné portréty od českých umělců, ukázky prací Sudkových žáků a následovníku a dokumentární fotografie Sudkova života a jeho ateliéru na Újezdě.


Petr Váňa / výstava soch "Setkání s andělem"

 10. 12. 2016 – 31. 1. 2017, prostory rajského dvora

 

 pořádá Petr Váňa  a Královská kanonie premonstrátů na Strahově

 více

Štětcem, perem, razidlem

Rukopisy, dokumenty a mince z období vlády českých Lucemburků. Výstava pořádaná u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

16. prosince 2016 - 15. ledna 2017 v návštěvnickém okruhu Strahovské knihovny


ILKO (Alexandr Iljuščenko) /  Svět a Světlo

2. 2. 2017 – 22. 2. 2017, přízemí konventní budovy - ambity

Výstava olejů na plátně a kreseb především s přírodní tematikou, ale nechybí ani zátiší, portrétní  i figurální malba.ILKO je novoromantik těžící z impresionistického a symbolistního způsobu malby. Je znám jako „malíř světla“, jehož paleta je stejně pestrá jako jeho inspirace. V surrealismu a abstrakci se pohybuje stejně jistě jako v realismu. Soustřeďuje se na detail a niterný prožitek.Ilkovy obrazy mají duši a v tom je jejich síla.

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení