Výstavy

Josef Sudek 1896 - 1976

17. 11. 2016 – 15. 1. 2017, přízemí konventní budovy - ambity
pořádá České centrum fotografie u příležitosti 20. výročí založení ČCF a významných výročí autora v roce 2016

Výstavou fotografa Josefa Sudka chce České centrum fotografie důstojným způsobem připomenout 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých a světových fotografů. Tento projekt představí rozsáhlý soubor originálních fotografií autora, doplněný o unikátní autorovy fotografické a výtvarné portréty od českých umělců, ukázky prací Sudkových žáků a následovníku a dokumentární fotografie Sudkova života a jeho ateliéru na Újezdě.


Marie von Ebner - Eschenbach / Deník moderní Evropanky (1830 - 1916 - 2016)

23. 11. 2016 – 8. 1. 2017, zimní refektář

pořádá Moravské zemské muzeum v Brně, Národní památkový ústav a Královská kanonie premostrátů na Strahově.


Petr Váňa / výstava soch "Setkání s andělem"

 10. 12. 2016 – 31. 1. 2017, prostory rajského dvora

 

 pořádá Petr Váňa  a Královská kanonie premonstrátů na Strahově

 více

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení