Výstavy

Magdalena Křenková Florianová
Michaela Křenková

obrazy

Křížová chodba, 3. - 29.7.2016

Magdalena Křenková Florianová  v roce 1966 přibyla do umělecké rodiny Florianů. Prostředí, kde se téměř každý nějak výtvarně projevoval, Magdalenu přirozeně formovalo, dalo ty nejlepší učitele, znalosti a umožnilo praxi.Umělecké klima v rodině otevřel její dědeček Josef Florian, staroříšský vydavatel Dobrého díla. Matka Karla Florianová je výtvarnice, otec Jan Florian byl sochařem, restaurátorem, malířem… Magdalena Křenková po absolvování Gymnázia Otokara Březiny v Telči pokračovala Jazykovou školou v Brně. Pro omezené možnosti totalitní dobou se rozhodla dojít k vysněné umělecké dráze vlastním způsobem.  Opustila místo  sekretářky a  nastoupila jako uklízečka ve staroříšském JZD, což ji poskytovalo  dostatek svobody a  času k získání znalostí a praxe v atelieru svého otce Jana Floriana a grafika strýce Michaela Floriana. Získala tak mnoholetou praxi  v restaurování, malbě, grafice, později přibrala nástěnnou malbu. V průběhu života kvůli hmotnému zajištění prošla několik různorodých sfér. Pracovala v knihkupectví, jako ošetřovatelka, učitelka angličtiny, ve fabrice na kontrole. Od roku 2008 ve svém atelieru ve Staré Říši pokračuje v umělecké dráze. Od 13 let píše poezii, vyšly jí básnické sbírky Protiklady a Kladina v soukromém tisku. Korektur se ujal básník Ivan Martin Jirous. Má za sebou řadu výstav.
Magdalena Křenková Florianová bude vystavovat hlavně olejomalby na plátně a pastely. Celá tvorba je inspirovaná Starou Říší a okolím, kde žije a má na čp. 69, rodném domě jejího dědečka nakladatele Dobrého díla Josefa Floriana, svůj atelier.  Staroříšský kolorit miluje od dětství, ale přenos reálného vidění na plátno ji příliš svazuje. Náměty si ráda upravuje podle své fantazie a propojuje figurální tématiku s přírodní.