Výstavy

Královská kanonie premonstrátů na Strahově se jako spolupořadatel podílí na výstavě
V oplatce jsi všecek tajně | Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře
konané v době od 23.3. do 10.9.2017 v galerii Arcidiecézního muzea Olomouc.
Výstava sleduje téma úcty k svátosti oltářní, jak se projevovala v křesťanském umění a v reflexi této tematiky v umění 20. století.
Výstava bude mít svoji první reprízu v prostorách Západočeské galerie v Plzni (říjen 2017- únor 2018) a v době od března do května 2018 bude představena v prostorách Strahovského kláštera.