Administrativa

Strahovský klášter je především institucí zasvěceného života, ale je také organizací, která má svoji strukturu. Níže uvádíme stručný popis organizační struktury, kontaktní údaje naleznete v příslušném menu nahoře.

Jarní pohled na Strahovský klášter z Velké strahovské zahrady.

Administrativní struktura

Staturáním zástupcem Královské kanonie premonstrátů na Strahově je opat a převor. Jim pomáhají v určitých úkolech magistr noviců (novicmistr) a magistr kleriků (klerikmistr).

Ekonomické záležitosti má na starosti provizor, spolu s ekonomickým oddělením.

Právní oddělení zahrnuje také správu nemovitostí.

O záležitosti vnější komunikace a reprezentace kláštera pečuje oddělení Propagace a péče o návštěvníky.

Správu našich nemovitostí vykonává oddělení Správy nemovitostí, přičemž větší opravy, rekonstrukce a stavby má na starosti Investiční oddělení. 

Péči o Strahovskou knihovnu a Galerii a umělecké sbírky vykonávají příslušná oddělení tímto úkolem pověřená.

V areálu Strahovského kláštera působí také Strahovská farnosti a věnuje se pastorační péči o věřící.

V menu Kontakty naleznete kontaktní údaje na příslušné pracovníky jednotlivých oddělení, zároveň zde uvádíme i kontaktní údaje na pracovníky našich firem.