Vstup pěší Vstup Vstup knihovna Vstup Služební vstup Vstup
obrazárna
3 2 4 4 5 2 7 6 7 3 6 8 9 1 1 9 Zahrady - cesta 8 7