Obnova památek

Jakožto následovníci sv. Norberta jsme od svých předchůdců převzali cenné kulturní a architektonické dědictví.

Obnova památek pomáhá uchovat budoucím generacím cenné hodnoty architektury a dotváří vzhled našich měst a krajiny.

Cítíme zodpovědnost vůči našim předkům, že to co nám oni předali, o to se budeme my zodpovědně starat. Jelikož údržba kulturních památek není rozhodně levnou záležitostí, přijímáme s vděčností pomoc státních institucí a zapojujeme se do různých dodačních titulů, který symbolizují zájem státu o to, aby o kulturní dědictví bylo dobře pečováno.