Hlavní klášterní brána

Lze předpokládat, že na místě současného hlavního vstupu na západní straně areálu kláštera se nacházel již nejstarší vjezd. Dnešní bráně předcházela starší,  kterou upravoval roku 1674 architekt Giovanni Domenico Orsi (1634 Vídeň - 1679 Praha). Při ostřelování kláštera 1742 byla brána silně poškozena a krátce nato byla vystavěna nová brána. Ve štítu má umístěnou kartuši s dvojdílným kamenným znakem. Ve vrcholu je plastická výzdoba z let 1752-1755, které dominuje socha zakladatele řádu premonstrátů, svatého Norberta, po jehož pravici a levici jsou sochy puttů, držících jeho atributy - patriarší kříž a opatskou berlu. Autorem této výzdoby je tvořivý a uznávaný český sochař Jan Antonín Quitainer (1709 Praha - 1765 Praha).  V dřívější době byla do brány zasazena vrata s kovanou mříží.