Sloup se svatým Norbertem

Kamenný sloup s figurální výzdobou o celkové výšce sedmi metrů se nachází mezi hlavní branou a průčelím baziliky. Pylon je zhotoven z hrubozrnného žehrovického pískovce. Sloup se skládá z postamentu, na nějž dosedá dvakrát odstupňovaný plint, který pokračuje dříkem s entazí. Sloup je zakončen iónskou hlavicí s festony. Na sloupu spočívá pískovcová socha sv. Norberta. Světec v pravé ruce držící monstranci, v levé patriarší kříž. Pod jeho pravou nohou leží tělo heretika Tanchelma.
Sloup zhotovil v roce 1631 Václav Raussel a Zachariáš Bussi, pravděpodobně u příležitosti pátého výročí přenesení ostatků sv. Norberta z Magdeburgu do Čech. Umělecké dílo prošlo několika úpravami. Při posledním restaurování v roce  2004 byla nad sochou obnovena kovová stříška.