AKTUALITY

Nový strahovský opat A.R.D. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem. přijal ve strahovské bazilice opatskou benedikci z rukou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2018.

Foto Václav R. Kittel, O.Praem.

Další fotografie naleznete zde: