Aktuality

Vyjádření vedení kláštera k bohoslužbě za vlast v sobotu 27.5. v 18 hod.:


Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé i všichni, kdo se zajímáte o dění v naší zemi,

na tuto sobotu 27.5. přislíbil P. Michael Pojezdný, bývalý opat našeho kláštera, že se při večerní mši svaté v 18 hodin pomodlí za naši vlast. Sobotní večerní mši svatou pravidelně slouží a přijímá na ni úmysly, jak je obecně zvykem - čili na víceméně jakýkoliv dobrý úmysl. Situace se ohledně této bohoslužby bohužel vyvinula tak, že hrozí její zneužití k politickým cílům. P. Michael prohlašuje, že sobotní mše svatá bude jen modlitbou, politika nebude jejím tématem a mimo bohoslužbu ani v kostele, ani na pozemku kláštera neproběhnou žádné politické akce. Protože k modlitbě a vztahu s Bohem je z našeho pohledu volán každý člověk nezávisle na svém politickém přesvědčení, nepovažujeme za správné této bohoslužbě jen na základě určitého hrozícího nebezpečí bránit. Zároveň s plným vědomím prohlašujeme, že cokoliv nad rámec modlitby není akcí kláštera, ale jednotlivců, kteří nás o svolení nežádali a my jsme jim ani žádné nedali. Pokud by se situace vyvinula tak, že by se záměr k politickému zneužití bohoslužby a kláštera prokázal, podnikneme další kroky. Klášter ani oficiálně, ani neoficiálně nepodporuje žádné politické uskupení.

Níže přikládáme vyjádření bývalého pana opata.

opat Daniel Janáček, O.Praem.,
a konvent premonstrátů

 

Vyjádření emeritního pana opata Michaela Pojezdného O.Praem.:

Vážení,

protože přicházejí dotazy ohledně této mše sv., sděluji: Byl jsem požádán paní z naší farnosti o modlitbu při mši sv. za naši vlast. Tuto modlitbu beru pro věřícího člověka jako samozřejmou. O ničem jiném nebylo jednáno. Klášter je místo pokoje a ticha a přeji si a budu se snažit, aby takovým zůstal i nadále. Pokud někdo očekává něco jiného, ať nechodí.

S přáním všeho dobrého

Michael Pojezdný O.Praem.

 


 

V době mezi 20. - 24. 3. 2023 se uskuteční kácení jednoho kusu lípy srdčité na nádvoří Strahovského kláštera (parcela č. 248 v katastrálním území Hradčany).
Toto kácení se provádí na základě schválení příslušnými státními a samosprávnými orgány ze zdravotních a bezpečnostních důvodů.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Od 9. 3. 2023 do 20. 3. 2023 bude probíhat kácení rostoucích dřevin na parcele č. 268/1 v katastrálním území hradčany


NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE "NA PEKLE" A ZAHRÁDKA "V RÁJI"

►RESTAURACE ODKAZ NA MAPU

Nový klášterní obchod můžete navštívit v budově bývalé kovárny na prvním nádvoří vedle hlavní vstupní brány do STRAHOVSKÉHO kláštera

KLÁŠTERNÍ OBCHOD ODKAZ NA MAPU

Historie aktualit:

2022/10/11 Úmrtí P. Klement Jaroslav Růžička, O.Praem.

2022/13/09 Slavnostní nešpory s možností uctění svatého hřebu

2022/07/20 Vyhlášení soutěže na celkový koncept vizuálního stylu pro prezentaci relikvie sv. hřebu z Milevska

2022/05/23 Povídání o výstavě a proměnách v pořadu Sama doma ČsT

2022/04/22 Úmrtí - P. Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem.

2022/01/05 Úmrtí - JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.

2021/11/18 Úmrtí - fr. Damián Břetislav Hanák, O.Praem.

2020/11/22 Zahájení jubilejního roku

2020/10/12 Režim kostela od 12.10.2020

2020/09/03 Úmrtí - P. Bohuslav Jozef Šprlák, O.Praem.

2020/08/15 Patrocinium farní a opatské baziliky 15.8.2020 v 18:00

2020/03-04 Postní doba ve Strahovském klášteře - zrušeno

2020/01/07 Parte R.D. Bernarda, O.Praem.

2019/08/15 Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

2019/06/29 Kněžské svěcení fr. Štěpána

2019/06/05 Slavnost sv. Norberta

2019/04-06 Křestní nešpory

2019/05/24 Noc Kostelů

2019/05/07 Panna Marie z exilu - dar českých krajanů - shlíží na Prahu už 25 let

2019/03-04 Postní doba na Strahově

2019/02/09 Zimní miniškola liturgiky (kapacita je již naplněna)

2019/01/31 Pohřeb R.D. Dominika

2018/12/25 Apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo na Strahově

2018/12 Rorátní mše sv. v adventní době