Aktuality

Od pondělí 3. května 2021 jsou Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna opět otevřeny pro veřejnost.

 

Zrušení bohoslužeb během lockdownu.

 

Milí farníci a poutníci, vážení účastníci bohoslužeb,

rozhodnutí uzavřít na Strahově během lockdownu mše svaté vyvolalo vlnu reakcí. Rádi bychom na ně odpověděli.

K současným restriktivním opatřením vedly vládu mimo jiné výrazně vzrůstající počty nakažených, neúspěch v redukci každodenních přírůstků, nerespektování dosavadních předpisů lidmi, ale hlavně mezní zatížení zdravotního systému včetně oddělení péče o vážné případy.

Je pravda, že současné restrikce umožňují konání bohoslužeb za téměř stejných podmínek jako před lockdownem; rozdíl je jen v povinnosti nosit respirátor. Stejně tak je pravda, že ani ze strany arcidiecéze nepřišla žádná další omezení.

Obdobně jako před vyhlášením posledních zpřísňujících opatření ovšem zůstává v platnosti, že konkrétní podobu duchovní služby, konání bohoslužeb, udělování svátostí a individuální péče určuje místní duchovní správce podle svého svědomí, přičemž úsudek svědomí se může při vyhodnocování dilematických otázek u různých lidí lišit.

Nikterak tedy nezpochybňujeme oprávněnost jiných přístupů k řešení současné situace, nás ovšem ke zrušení bohoslužeb na Strahově vedly také vážné důvody. Postup pozvolného rozvolňování dovedl naši zemi do stavu, v němž kolabuje zdravotní systém. Současný lockdown je určen především k tomu, aby mu ulehčil a výrazně napomohl snížení obložnosti zejména oddělení intenzivní péče. Už nyní se v některých nemocnicích nedostává prostor a vybavení, jaké by byly pacientům dříve standardně schopny nabídnout. Vzhledem k délce průběhu nemoci a obtížnému určení jejího začátku budou během tří týdnů lockdownu dobíhat následky předchozího přístupu, u něhož bohužel optimismus neodpovídal realitě.

Asi tu opakujeme to, co stejně všichni víte. Mnozí z Vás při hodnocení situace pravděpodobně docházejí k jiným závěrům. Podle úsudku našeho svědomí by ovšem umožnit během těchto tří týdnů bohoslužebné setkávání v dosavadním režimu znamenalo vystavovat nebezpečí nákazy a následně těžko dosažitelné zdravotní pomoci především Vás. Prosíme Vás tedy o pochopení.

Během tří týdnů lockdownu se budeme snažit rozšířit své služby tam, kde nezahrnují hromadné fyzické setkávání. Vedle internetových přenosů nedělních bohoslužeb a každodenních nešpor jsme se vrátili k předchozí praxi přenášené modlitby korunky k Božímu milosrdenství a růžence od pondělí do soboty ve 20 hod.; rádi se při nich budeme výslovně modlit i na Vaše úmysly, které můžete zasílat e-mailem P. Mikulášovi (mikulas.selvek@seznam.cz). Rádi bychom Vás též pozvali k online biblickým hodinám, kterých se ujme P. Gorazd. Konkrétní informace naleznete vždy na webových stránkách farnosti (farnoststrahov.cz).

Příležitost přijmout eucharistii či svátost smíření bude vedle doposud deklarovaných tří časů o nedělích (v 9, 11:30 a 18 hod.) i každý den od pondělí do soboty průběžně mezi 17:30 a 18:30, kdy Vám bude v bazilice vždy k dispozici kněz. Pro individuální duchovní i svátostnou péči se můžete obrátit na P. Mikuláše (775 348 346) či P. Gorazda (608 247 522). Připraveni pomoci jsou též ostatní kněží kláštera.

Sami doufáme, že současná razantní zpřísnění přinesou zdravotnímu systému úlevu a že se situace začne konečně vyvíjet k lepšímu. Omlouváme se za omezení, jež Vám z toho vyplývají.

Děkujeme za pochopení a vyprošujeme Boží požehnání.

Daniel Janáček, O.Praem.
opat

Mikuláš Selvek, O.Praem.
farář

 

Starší zprávy

Historie aktualit

2020/11/22 Zahájení jubilejního roku

2020/10/12 Režim kostela od 12.10.2020

2020/09/03 Úmrtí - P. Bohuslav Jozef Šprlák, O.Praem.

2020/08/15 Patrocinium farní a opatské baziliky 15.8.2020 v 18:00

2020/03-04 Postní doba ve Strahovském klášteře - zrušeno

2020/01/07 Parte R.D. Bernarda, O.Praem.

2019/08/15 Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

2019/06/29 Kněžské svěcení fr. Štěpána

2019/06/05 Slavnost sv. Norberta

2019/04-06 Křestní nešpory

2019/05/24 Noc Kostelů

2019/05/07 Panna Marie z exilu - dar českých krajanů - shlíží na Prahu už 25 let

2019/03-04 Postní doba na Strahově

2019/02/09 Zimní miniškola liturgiky (kapacita je již naplněna)

2019/01/31 Pohřeb R.D. Dominika

2018/12/25 Apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo na Strahově

2018/12 Rorátní mše sv. v adventní době