Aktuality

POSTNÍ ZASTAVENÍ, 2019, STRAHOV

1. Křížové cesty

Do úterý 16. 4. vždy:

v úterý od 20 hod. na Petříně

v pátek od 17:30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Na velký pátek v 16:30 na Petříně

2. Tři nedělní odpolední duchovní intermezza:

II. neděle postní (17.3.)

16 hod. nešpory s obrazovou meditací

IV. neděle postní (31. 3.)

16 hod. nešpory se slavnostním kázáním

(břevnovský arciopat Prokop Siostrzonek O.S.B.)

Květná neděle (14. 4.)

15 hod. duchovní koncert (Miserere)


2019/03/16 Postní duchovní obnova


Historie Aktualit

2019/02/09 Zimní miniškola liturgiky (kapacita je již naplněna)

2019/01/31 Pohřeb R.D. Dominika

2018/12/25 Apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo na Strahově

2018/12 Rorátní mše sv. v adventní době