AKTUALITY

Královská kanonie premonstrátů na Strahově oznamuje, že její nový opat Daniel Janáček přijme opatskou benedikci z rukou J. Em. Dominika kard. Duky na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2018 při mši svaté v 10 hodin na Strahově.

http://www.premonstrati.org/?s=aktuality&archiv=ano