Aktuality

NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE "NA PEKLE" A ZAHRÁDKA "V RÁJI"

►RESTAURACE ODKAZ NA MAPU

Nový klášterní obchod můžete navštívit v budově bývalé kovárny na prvním nádvoří vedle hlavní vstupní brány do STRAHOVSKÉHO kláštera

KLÁŠTERNÍ OBCHOD ODKAZ NA MAPU

Vyhlášení výsledků soutěže na celkový koncept vizuálního stylu pro prezentaci relikvie svatého hřebu z Milevska.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, jakožto vyhlašovatel soutěže na celkový koncept vizuálního stylu pro prezentaci relikvie svatého hřebu z Milevska oznamuje výsledek dvoukolové soutěže.
Celkem bylo předloženo dvanáct různých návrhů od pěti uchazečů. Komise po pečlivém posouzení podle hodnotících kritérií rozhodla takto:

1. místo: Klára Kvízová Graphics
2. místo: Pavel Černý
3. místo: Matyáš Bartoň

Královská kanonie premonstrátů na Strahově děkuje všem uchazečům za účast v této soutěži.


Historie aktualit:

2022/10/11 Úmrtí P. Klement Jaroslav Růžička, O.Praem.

2022/13/09 Slavnostní nešpory s možností uctění svatého hřebu

2022/07/20 Vyhlášení soutěže na celkový koncept vizuálního stylu pro prezentaci relikvie sv. hřebu z Milevska

2022/05/23 Povídání o výstavě a proměnách v pořadu Sama doma ČsT

2022/04/22 Úmrtí - P. Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem.

2022/01/05 Úmrtí - JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.

2021/11/18 Úmrtí - fr. Damián Břetislav Hanák, O.Praem.

2020/11/22 Zahájení jubilejního roku

2020/10/12 Režim kostela od 12.10.2020

2020/09/03 Úmrtí - P. Bohuslav Jozef Šprlák, O.Praem.

2020/08/15 Patrocinium farní a opatské baziliky 15.8.2020 v 18:00

2020/03-04 Postní doba ve Strahovském klášteře - zrušeno

2020/01/07 Parte R.D. Bernarda, O.Praem.

2019/08/15 Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

2019/06/29 Kněžské svěcení fr. Štěpána

2019/06/05 Slavnost sv. Norberta

2019/04-06 Křestní nešpory

2019/05/24 Noc Kostelů

2019/05/07 Panna Marie z exilu - dar českých krajanů - shlíží na Prahu už 25 let

2019/03-04 Postní doba na Strahově

2019/02/09 Zimní miniškola liturgiky (kapacita je již naplněna)

2019/01/31 Pohřeb R.D. Dominika

2018/12/25 Apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo na Strahově

2018/12 Rorátní mše sv. v adventní době