Aktuality

 

Úmrtí

JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.

05. 01. 2022

Ve středu 5. ledna náhle zemřel dlouholetý zaměstnanec Královské kanonie premonstrátů na Strahově, doktor práv Václav Valeš.

S naším kolegou  se rozloučíme při mši svaté
v pondělí 17. ledna ve 14 hodin
v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

Parte - Václav Valeš.pdf

 Úmrtí

br. Damiána Břetislava Hanáka, O.Praem.

18.11.2021

Ve čtvrtek před slavností Ježíše Krista Krále 18. listopadu 2021 zemřel po náhlém zhoršení vleklých zdravotních obtíží
náš spolubratr Damián.

Narodil se 24. srpna 1959 v Opavě, vyučil se malířem, ale stále ho přitahoval duchovní život. Po seznámení s premonstrátským řádem vstoupil 30. září 1985 tajně do noviciátu strahovské kanonie a definitivně se ke Strahovu přičlenil slavnými sliby 24. září 1990.
Fascinoval ho liturgický prostor a snažil se ze všech sil, aby vynikla jeho krása. Zprvu po několik let obětavě vykonával službu kostelníka na Svatém Kopečku u Olomouce, pak byl povolán přímo do mateřského kláštera na Strahově, kde následně v různých rolích naplnil zbytek života. Zakusil nadšená 90. léta s plnou klauzurou, o jejíž chod a úklid se staral, věnoval se hostům a dbal na to, aby se na Strahově cítili spokojeně, v posledních letech pak převzal službu hlavního strahovského kostelníka a velmi se snažil, aby kostel zářil čistotou a oslovoval i výzdobou. Rád poznával nové lidi a sdílel se s nimi, udržoval mnohá přátelství, v pozdějších letech ho výrazně oslovoval křesťanský Východ. Dlouhodobě musel zápasit se zdravotními problémy, které mu znemožňovaly zapojovat se do dění kolem v takové míře, v jaké by si byl přál. Byl vděčný za každou pomoc.

Se svým drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté
ve čtvrtek 25. listopadu v 10 hodin
v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.
Následně pak uložíme jeho tělo na klášterním hřbitově v Praze-Nebušicích,
kde bude očekávat vzkříšení.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí

Parte - Damián Břetislav Hanák.pdf

Starší zprávy

Historie aktualit

2020/11/22 Zahájení jubilejního roku

2020/10/12 Režim kostela od 12.10.2020

2020/09/03 Úmrtí - P. Bohuslav Jozef Šprlák, O.Praem.

2020/08/15 Patrocinium farní a opatské baziliky 15.8.2020 v 18:00

2020/03-04 Postní doba ve Strahovském klášteře - zrušeno

2020/01/07 Parte R.D. Bernarda, O.Praem.

2019/08/15 Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

2019/06/29 Kněžské svěcení fr. Štěpána

2019/06/05 Slavnost sv. Norberta

2019/04-06 Křestní nešpory

2019/05/24 Noc Kostelů

2019/05/07 Panna Marie z exilu - dar českých krajanů - shlíží na Prahu už 25 let

2019/03-04 Postní doba na Strahově

2019/02/09 Zimní miniškola liturgiky (kapacita je již naplněna)

2019/01/31 Pohřeb R.D. Dominika

2018/12/25 Apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo na Strahově

2018/12 Rorátní mše sv. v adventní době