Aktuality

Výstava Emilie a Zdeňka Milerových

 

Velikonoční období ve Strahovském klášteře

 

Postní doba a Svatý týden

 

 

Vánoční program ve Strahovském klášteře

 

Výstava k 800. výročí vánočních lidových betlémů

Od 21. prosince 2023 do 4. února 2024 můžete v rámci prohlídky kláštera shlédnout i výstavu připravenou k 800. výročí vánočních lidových betlémů.

Výstava představuje soubor betlémů ze soukromé sbírky, doplněný ukázkami renesančních i soudobých vánočních medailí. Součástí expozice je i soubor vánočních medailí, vydaných spolkem Příbramských betlémářů a exponátů ze sbírek členů České numismatické společnosti.

Betlémy jsou více než jen výstavou sošek a scén. Každý betlém je osobitým vypravěčem příběhů a dokladů kultury místa, odkud pochází. Od prostých dřevěných figurek až po detailně propracované modely s osvětlením a pohyblivými figurkami, betlémy jsou svědectvím dovedností a talentu řemeslníků po celém světě.

První betlémy se začaly vytvářet ve 13. století. Sv. František z Assisi je považován za zakladatele tradice vánočních jesliček, když v roce 1223 v italském Grecciu uspořádal živou rekonstrukci narození Ježíše Krista.

Na našem území předchází stavění betlémů zobrazení Kristova narození na medailích. První medaile s tímto námětem byla odlita v Jáchymově asi v roce 1533, zatímco první betlém byl postaven v Praze v roce 1550 v kostele sv. Klimenta. V kremnické mincovně byla vánoční medaile odlita již kolem roku 1530. Tyto medaile tedy byly předchůdci českých a moravských betlémů.

Česká numismatická společnost sdružuje sběratele, vědecké pracovníky, vzdělávací a kulturní instituce z oblasti numismatiky, notafilie a faleristiky. Organizuje výměnné schůzky, členské aukce, přednášky, výstavy, semináře, sympozia a exkurze, vydává publikace a medaile.

Pobočka ČNS v Příbrami patří mezi její nejaktivnější pobočky. Nejznámější příbramské ražby však představuje série 52 medailí spolku Příbramští betlémáři, jejich emisi zajišťuje člen ČNS a předseda spolku Příbramských betlémářů Ján Chvalník. Medaili spolku Příbramští betlémáři vydanou k jubilejnímu roku 2000, 2000 let od narození Ježíše Krista, obdržel papež Jan Pavel II., kardinál Miloslav Vlk a apoštolský nuncius Giovanni Coppa a je uložena ve dvou báních restaurovaných kostelů. Medaile spolku byly raženy z bronzu, mědi, mosazi, ale i ze stříbra, a to v různých průměrech.


 

V době mezi 20. - 24. 3. 2023 se uskuteční kácení jednoho kusu lípy srdčité na nádvoří Strahovského kláštera (parcela č. 248 v katastrálním území Hradčany).
Toto kácení se provádí na základě schválení příslušnými státními a samosprávnými orgány ze zdravotních a bezpečnostních důvodů.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Od 9. 3. 2023 do 20. 3. 2023 bude probíhat kácení rostoucích dřevin na parcele č. 268/1 v katastrálním území hradčany


NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE "NA PEKLE" A ZAHRÁDKA "V RÁJI"

►RESTAURACE ODKAZ NA MAPU

Nový klášterní obchod můžete navštívit v budově bývalé kovárny na prvním nádvoří vedle hlavní vstupní brány do STRAHOVSKÉHO kláštera

KLÁŠTERNÍ OBCHOD ODKAZ NA MAPU

Historie aktualit:

2022/10/11 Úmrtí P. Klement Jaroslav Růžička, O.Praem.

2022/13/09 Slavnostní nešpory s možností uctění svatého hřebu

2022/07/20 Vyhlášení soutěže na celkový koncept vizuálního stylu pro prezentaci relikvie sv. hřebu z Milevska

2022/05/23 Povídání o výstavě a proměnách v pořadu Sama doma ČsT

2022/04/22 Úmrtí - P. Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem.

2022/01/05 Úmrtí - JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.

2021/11/18 Úmrtí - fr. Damián Břetislav Hanák, O.Praem.

2020/11/22 Zahájení jubilejního roku

2020/10/12 Režim kostela od 12.10.2020

2020/09/03 Úmrtí - P. Bohuslav Jozef Šprlák, O.Praem.

2020/08/15 Patrocinium farní a opatské baziliky 15.8.2020 v 18:00

2020/03-04 Postní doba ve Strahovském klášteře - zrušeno

2020/01/07 Parte R.D. Bernarda, O.Praem.

2019/08/15 Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

2019/06/29 Kněžské svěcení fr. Štěpána

2019/06/05 Slavnost sv. Norberta

2019/04-06 Křestní nešpory

2019/05/24 Noc Kostelů

2019/05/07 Panna Marie z exilu - dar českých krajanů - shlíží na Prahu už 25 let

2019/03-04 Postní doba na Strahově

2019/02/09 Zimní miniškola liturgiky (kapacita je již naplněna)

2019/01/31 Pohřeb R.D. Dominika

2018/12/25 Apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo na Strahově

2018/12 Rorátní mše sv. v adventní době