Klášterní zahrady

K zahradám Strahovského kláštera přináleží: zahrada Konventní a Opatská, Vyhlídka s vinicí a Velká strahovská zahrada. Celá lokalita spadá do Pražské památkové rezervace.

Konventní zahrada je místem rozjímání, pro veřejnost je uzavřena. 

Opatská zahrada přiléhá ke klášteru z východní strany. V současnosti je využívána jako letní restaurace.  

Na Opatskou zahradu navazuje Vyhlídka s vinicí. Pěstuje se tu odrůda Hibernal. 

Velká strahovská zahrada se rozprostírá ve svahu u Strahovského kláštera mezi ulicemi Úvoz a Strahovská, v dolní části je ohraničena ul. Vlašskou, v horní části sahá ke Hladové zdi. Horní část nad vyhlídkovou cestou Raoula Wallenberga patří klášteru a dolní část rozkládající se pod touto cestou je majetkem hl. města Prahy. Do naší doby se zahrada zachovala jako ovocný sad s partiemi lesního porostu, ve kterém nyní dominují javory, ale z důvodu zachování této biologicky významné lokality (Natura 2000) je žádoucí návrat k dubohabrové skladbě. Lesní porost je tu chráněn z důvodu výskytu roháče obecného.