Strahovská knihovna

Otvírací doba pondělí - neděle

9.00-17.00, vstupenky do knihovny se prodávají do 16.30.
vyjma Štědrého dne, Božího hodu vánočního (25. prosince) a Velikonoční neděle.

Prodej vstupenek pouze v infocentru u hlavní brány Strahovského kláštera.

Vstupné:
Strahovská knihovna
Dospělí 150 CZK
Snížené 80 CZ
Rodinné 300 CZK (1 až 2 dospělí a max. 3 děti mladší 15 let)
Žáci ZŠ 10 CZK (skupiny žáků českých základních škol v rámci výukového programu)

 

Zakoupení společné vstupenky není v současné době možné

Zdarma: děti mladší 6-ti let věku, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, členové řádů a kongregací, držitelé karty ICOM,učitelé doprovázející skupinu žáků či studentů, pro CK každá 21. osoba

Snížené: děti a mládež mladší než 18 let, studenti s kartou ISIC mladší než 27 let, pedagogové s kartou ITIC, senioři (65 let a výše)

Školní třídy není nutno objednávat předem. České i cizojazyčné prohlídkové texty zapůjčí na požádání kustodi.

Upozorňujeme, že v rámci běžné prohlídky knihovny neumožňujeme vstup do historických sálů; je do nich možné pouze nahlédnout od vstupních dveří do sálů z chodby. Důvodem je zachování mikroklimatu potřebného pro knihy. 

Informace o zvláštních prohlídkách je možné obdržet na mailu erika@strahovskyklaster.cz. Počet návštěvníků je limitován. Omlouváme se, že v zájmu zachování mikroklimatu v sálech a ochrany historického mobiliáře a fondů nemůžeme vyhovět všem zájemcům. 

Telefon do pokladny: 233107718
 

Více informací o knihovních sálech ZDE