Základní informace

vstupenky do expozic a výstav strahovského kláštera zakoupíte v infocentru u hlavní brány kláštera v kostele sv. Rocha.   

 

Strahovský klášter nabízí dva samostatné návštěvnické okruhy:
Strahovská knihovna
Konventní budova
Pro každý objekt je možné zakoupit samostatnou vstupenku. Podrobnosti naleznete na stránkách našeho webu.

Strahovská obrazárna je dočasně uzavřená z důvodu rekonstrukčních prací. Předpokládané otevření obrazárny plánujeme na jaro roku 2024. V případě změny budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.

Historické sály, stálá expozice a refektáře jsou nadále přístupné.

V současné době je uzavřena místnost s otočným modelem, kde probíhá rekonstrukce. Ostatní části expozice zůstávají přístupné. 

Mapa areálu s vyznačením pokladny: