Základní informace

vstupenky do expozic a výstav strahovského kláštera zakoupíte v infocentru u hlavní brány kláštera v kostele sv. Rocha.   

 

Strahovský klášter nabízí dva samostatné návštěvnické okruhy:
Strahovská knihovna
Strahovská obrazárna v konventní budově
Pro každý objekt je možné buď zakoupit samostatnou vstupenku nebo jednu společnou. Podrobnosti naleznete na stránkách našeho webu.

Mapa areálu s vyznačením pokladny: