Publikace ke Strahovské obrazárně

Mistrovská díla Strahovské obrazárny /
Masterpieces of the Strahov Picture Gallery

Libor Šturc
Strahovský klášter 2016

Reprezentační publikace byla vydávána u příležitosti 180. výročí zpřístupnění Strahovské obrazárny. Obsahuje reprodukce a informace ke třiceti významným obrazům od gotiky po dvacáté století, uchovávaných ve sbírkách Strahovské obrazárny. Kniha je doplněna základními informacemi o historii kláštera a jeho obrazové sbírky, založené uměnímilovným opatem Jeronýmem Josefem Zeidlerem roku 1836.
152 stran.  ISBN 978-80-88009-08-5
Cena: 270 CZK