Odkazy na pořady

Modli se a podnikej (dokumnet ČT o tom, jak lze či nelze nakládat s církevním majetkem z roku 2007)

Blahoslavený Hroznata (dokument ČT o zakladateli kláštera Teplá v rámci pořadu Světci a svědci z roku 2008)

Svatý Norbert (dokument ČT o zakladateli našeho řádu v rámci pořadu Světci a svědci z roku 2009)

Strahovské tajemství (dokument ČT o noviciátu v rámci pořadu Cesty víry z roku 2010)

Bernard Ardura (rozhovor ČT s prezidentem papežské komise pro historické vědy, bibliotekářem a archivářem generální kurie premonstrátského řádu v Římě z roku 2010)

Premonstrátky (dokument ČT v rámci pořadu Zasvěcení z roku 2010)

Premonstráti (dokument ČT v rámci pořadu Zasvěcení z roku 2011)

Na laně s Bohem (dokument ČT o Jeronýmovi, Marianovi a Petrovi, jejichž společným osudem se stala víra v Boha a láska k horám. Tento díl pořadu Cesty víry byl odvysílaný v roce 2014.)

Oprava kostela v Jihlavě (Regionální zpravodajská relace ČT z roku 2017)

Oprava kostela v Jihlavě vrcholí (Regionální zpravodajská relace ČT z roku 2019)