Odkazy na pořady

Modli se a podnikej (dokument ČT z roku 2007 o tom, jak lze či nelze nakládat s církevním majetkem)

Blahoslavený Hroznata (dokument ČT z roku 2008 o zakladateli kláštera Teplá v rámci pořadu Světci a svědci)

Svatý Norbert (dokument ČT z roku 2009 o zakladateli našeho řádu v rámci pořadu Světci a svědci)

Strahovské tajemství (dokument ČT z roku 2010 o noviciátu v rámci pořadu Cesty víry)

Bernard Ardura (rozhovor ČT z roku 2010 s prezidentem papežské komise pro historické vědy, bibliotekářem a archivářem generální kurie premonstrátského řádu v Římě)

Premonstrátky (dokument ČT z roku 2010 v rámci pořadu Zasvěcení)

Premonstráti (dokument ČT z roku 2011 v rámci pořadu Zasvěcení)

Na laně s Bohem (dokument ČT o Jeronýmovi, Marianovi a Petrovi, jejichž společným osudem se stala víra v Boha a láska k horám. Tento díl pořadu Cesty víry byl odvysílán v roce 2014.)

Oprava kostela v Jihlavě (Regionální zpravodajská relace ČT z roku 2017)

Oprava kostela v Jihlavě vrcholí (Regionální zpravodajská relace ČT z roku 2019)