Aktuality

LISTOPAD 2022

V pondělí 7. listopadu od 18.00 proběhne mše sv. za úmysl růžencového společenství.

Ve čtvrtek 17. listopadu od 18.00 bude obětována mše sv. za terciáře a pokoj v srdci.

V sobotu 26. listopadu od 10.00 se bude konat adventní rekolekce třetího řádu vedená panem opatem Michaelem.

Ve středu 30. listopadu po mši sv. od 18.00 následuje setkání s P. Evermodem
 

                                                                                *****

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.