Aktuality

ČERVEN 2018

Ve čtvrtek 7. června je mše sv. v 18.00 hod. obětována na úmysl růžencového společenství.  

sobotu 16června se uskuteční od 10.00 hodin setkání terciářů s otcem Timotejem v Novém Strašecí.

úterý 19. června se po večerní mši sv. od 19.00 hod. koná v katalogu knihovny pod vedením P. Evermoda historický seminář. Pokračujeme v cyklu „Dějiny křesťanství.“

Ve středu 20. června je obětována mše sv. v 18.00 hodin ve strahovské basilice za terciáře strahovské kanonie.       .

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.