Aktuality

LISTOPAD 2018

Pod vedením otce Evermoda se koná mimořádně ve středu 7. listopadu v katalogu strahovské knihovny od 19.00 hodin historický seminář.

V úterý 20. listopadu po mši sv. a kompletáři se od 19.00 hodin sejdeme v kapli sv. Norberta na adoraci, po níž následuje setkání s otcem Timotejem.

Na sobotu 1. prosince je připravena adventní rekolekce, kterou vede P. Cyril T. Matějec. Rekolekce bude v 9.00 hod. zahájena mši svatou. Podrobnější informace o chystané duchovní obnově budou terciářům zaslány na jejich e-mailové adresy. Zároveň budou informace zveřejněny na vývěsce v basilice včetně adresy mailu, na níž se mohou zájemci o rekolekci přihlašovat.       

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.