Aktuality

ZÁŘÍ 2023

V pátek 1. 9. od 17.00 hod. proběhne v Radotíně s P. Timotejem adorace a prvopáteční pobožnost následovaná mší sv. od 18.00 hod.a poté setkání terciářů v novém komunitním centru na faře.

V úterý 5. 9. od 18.00 hod. proběhne mše sv. na úmysl růžencového společenství na Strahově.

V úterý 12. 9. po večerní mši sv. (od 18.00 hod.) proběhne setkání s P. Evermodem v katalogu knihovny.

V pondělí 18. 9. v 18.00 hod. bude obětována mše sv. za terciáře a bratra Christiana.

Ve čtvrtek 28. 9. po večerní mši sv. proběhne setkání terciářů s P. Mikulášem na Strahově.


 

                                                                                *****

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.