Aktuality

BŘEZEN 2019

Ve čtvrtek 7. března je od 18.00 hodin ve strahovské basilice obětována mše sv. na úmysl růžencového společenství.

sobotu 9. března se od 10.00 hodin koná na faře v Novém Strašecí setkání s otcem Timotejem.

úterý 12. března cca od 19.00 hodin v katalogu strahovské knihovny pokračuje historický seminář v cyklu přednášek otce Evermoda „Umění jako projev vývoje společnosti".

Na sobotu 16. března je plánována postní duchovní obnova, kterou vede emeritní pan opat Michael Pojezdný O. Praem. Zahájení v 9.00 hod. mší sv. v konventní kapli, předpokládané zakončení po 14.00 hodině. Sraz účastníků v 8.45 hod. v chodbě před vchodem do katalogu knihovny.
Přihlášky nejpozději do 12. března t.r. na e-mailu ruzicka.milan@seznam.cz nebo jana.hurkova@volny.cz.

úterý 19. března od 19.00 hodin se v kapli sv. Norberta uskuteční adorace, po níž následuje pravidelné setkání s P. Timotejem.

Ve středu 20. března v 18.00 hodin je obětována mše sv. za terciáře Strahovské kanonie.

sobotu 30. března se na Sv. Kopečku u Olomouce koná pro přihlášené setkání strahovských terciářů. O jeho organisaci budou účastníci včas informováni fr. Heřmanem Josefem M. Růžičkou.


ÚNOR 2019

Ve čtvrtek 7. 2. bude od 18.00 hodin ve strahovské basilice obětována mše sv. na úmysl růžencového společenství.

V sobotu 9. 2. se bude konat škola liturgiky ve Strahovském klášteře. V současné době je již kapacita naplněna.

V úterý 12. 2. se bude konat od 19.00 hodin historický seminář “Umění jako projev vývoje společnosti” s P. Evermodem v katalogu knihovny.

Ve středu 20.2. bude od 18.00 hodin ve strahovské basilice obětována mše sv. za terciáře.

                                                                                *****

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.