Aktuality

BŘEZEN 2020

V úterý 3. března bude po mši sv. pokračovat seminář s P.  Evermodem v katalogu Strahovské knihovny, kde se budeme věnovat nadcházejícímu  900. výročí založení premonstrátského řádu. 
 
V pátek 6. března 
bude od 18.00 hodin ve strahovské basilice obětována mše sv. za terciáře Strahovské kanonie. 
 
Ve čtvrtek 26. března
bude po mši sv. pokračovat setkání s P. Timotejem na Strahově.
 
Ve středu 25. 3.
bude od 18.00 bude obětována mše sv. za úmysl růžencového společenství. 
 
V sobotu 28. března se bude od 9.00 hodin konat postní rekolekce v konventní kapli na Strahově pod vedením P.Gorazda 
 
                                                                                *****

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.