Aktuality

KVĚTEN 2019

V úterý 7. května bude od 18.00 hodin ve strahovské basilice obětována mše sv. na úmysl růžencového společenství.

V úterý 14. května se koná cca od 19.00 hodin v katalogu strahovské knihovny pokračuje historický seminář v cyklu přednášek otce Evermoda „Umění jako projev vývoje společnosti.“

V sobotu 11. května se od 10.00 hodin koná na faře v Novém Strašecí setkání s otcem Timotejem.

V pondělí 20. května bude obětována mše sv. za terciáře Strahovské kanonie.

V úterý 21. května od 19.00 hodin se v kapli sv. Norberta uskuteční adorace, po níž následuje pravidelné setkání s P. Timotejem.

V neděli 26. května v 8.00 proběhne setkání terciářů ve Vlčnově. Setkání je spojeno s Jízdou Králů. Prosím všechny zájemce o přihlášku nejpozději do 10.5. Bližší informace obdrží zájemci v průběhu května. 

                                                                                *****

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.