Aktuality

LEDEN 2019

sobotu 12. ledna se po ranní mši sv. uskuteční na faře v Novém Strašecí od 10.00 hodin setkání s otcem Timotejem

Na úterý 15. ledna je plánována po mši svaté od 19.00 hodin adorace, po které se bude konat pravidelné setkání s otcem Timotejem.

V lednu se rovněž uskuteční pod vedením otce Evermoda historický seminář. Datum konání P. Evermod upřesní dodatečně.

                                                                                *****

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.