Aktuality

ČERVEN 2019

V pátek 7. června bude od 18.00 hodin ve strahovské basilice obětována mše sv. na úmysl růžencového společenství.

Ve čtvrtek 20. června bude obětována mše sv. za terciáře Strahovské kanonie.

V sobotu 22. června od 10.00 v kapitulní síni, bude mše sv., kterou se zahájí setkání terciářů na Strahově pod vedením otce Norberta.
                                                                                *****

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.