Aktuality

ÚNOR 2023

V úterý 7. února od 18.00 proběhne mše sv. za úmysl růžencového společenství. Po mši svaté proběhne setkání s P. Evermodem v katalogu knihovny.

Ve čtvrtek 23. února od 18.00 bude obětována mše sv. za terciáře a kněze. 
Po mši sv. a adoraci bude následovat setkání terciářů s P. Mikulášem.
 

                                                                                *****

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.