Historie exercicií

2022 Lomec                                       (viz fota zcela dole)
17. – 21. července 
P. Mikuláš Selvek
„Eucharistie“ - 18 účastníků

2021 Svatá Hora u Příbrami                                     
25. – 29. července 
P. Gorazd Krušina
„Potopa“ - 11 účastníků

2020 Štěkeň                                                  
20. – 24. července 
P. Evermod Šidlovský
„Svoření světa“ - 17 účastníků

2019 Nová Říše           
15. – 19. července 
P. Timotej M. Vácha
„Mariánské exercicie“ -  16 účastníků

2018 Nová Říše          
9. – 13. července 
P. Petr P. Severin
„Eucharistie“ - 10 účastníků

2017 Nová Říše                                               
10. – 14. července 
P. Řehoř Žáček
„Boží dar v Janově evangeliu“ - 17 účastníků

2016 Nová Říše                                               
14. – 15. července 
P. Gorazd Krušina
„Skutky milosrdenství“ - 22 účastníků

2015 Nová Říše
14. – 15. srpna 
J. M. Michael Pojezdný, opat strahovský
„Vytváření vztahu“

2014 Nová Říše
29. července – 2. srpna 
P. Adrián Zemek
V dobré společnosti

2013 Nová Říše
29. července – 2. srpna 
P. Gorazd Krušina
„Osmero blahoslavenství“

2012 Nová Říše
16. července – 20. července
P. Pius Vágner
Liturgie

2011 Nová Říše
22. srpna – 26. srpna
P. Timotej Vácha
Zodpovědnost terciářů

2010 Nová Říše
12. července – 16. července 
P. Gottschalk Lovaš 
„Bůh s tváří člověka" – 16 účastníků

2009 Nová Říše
30. června – 3. července
P. Evermod Šidlovský 
Ve škole velkých otců modlitby“ 
- 19 účastníků

2008 Nová Říše
1. července – 4. července 
P. Bartoloměj Čačík 
Lidé světla“ - rozjímání o tajemství růžence světla - 11 účastníků

2007 Nová Říše
23. srpna – 26. srpna 
P. Adrian Zemek
ignaciánské exercicie podle P. Augustýna (pokračování) - 17 účastníků

2006 Nová Říše
17. srpna – 20. srpna 
P. Marian Kosík
Premonstrátské patero

2005 Nová Říše
25.8.-27.8.2005
P. Metoděj

2004 Nová Říše
27. srpna – 29. srpna 
P. Adrian Zemek 
ignaciánské exercicie podle P. Augustýna (pokračování)

2003 Nová Říše
7. srpna – 10. srpna
P. Adrian Zemek 
ignaciánské exercicie podle P. Augustýna

2002 Nová Říše
2. srpna – 4. srpna 
P. Adrian Zemek: 
Józef Augustýn, SJ: „Čtvrthodinka upřímnosti“ - 14 účastníků

2001 Velehrad
červen P. Marian - 5 účastníků