Premonstrátský řád

Od roku 1143, kdy byl na západní straně petřínského kopce, zvaného Strahov založen první premonstrátský klášter v českých zemích, se stali "bílí bratři", jak jsou někdy premonstrátští řeholníci označováni,  nedílnou součástí duchovních i kulturních českých dějin.

Strahov, jenž jeho zakladatelé kníže Vladislav II. a olomoucký biskup Jindřich Zdík nazvali "Sion", byl ve své historii nejen centrum vzdělanosti a kultury, ale stejnou měrou i centrem duchovní – místem, kam se lidé přicházejí setkat se s Bohem, skrze liturgickou oslavu zaslechnout Boží hlas. Tím Strahov byl, tím Strahov chce být i dnes.

Strahovská opatská bazilika je navíc místem, kam byly roku 1627 přeneseny ostatky Svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu, čímž se Strahov stal jeho jakýmsi pomyslným duchovním středem.