Bl. Hroznata

Hroznata se narodil šlechtickým rodičům v Čechách kolem roku 1170. Jeho matka ho zasvětila péči Blahoslavené Panny už při jeho narození. Ačkoli se očekávalo, že narozené dítě bude mrtvé, důvěra jeho matky v přímluvu Panny Marie dala dítěti život i zdraví.

Jako malý chlapec byl dvakrát blízko smrti. Poprvé, když ho přejela těžká kola kočáru, a opět, když spadl do řeky. Ale z Hroznaty se stal vynikající mladý muž, a vzal si mladou paní ze šlechtické rodiny. Po náhlé smrti jeho ženy a dítěte zůstal sám a opuštěn. Svůj zrak ale obrátil k duchovnímu životu a rozhodl se dát své pozemské statky k dispozici církvi. V roce 1193 věnoval své pozemky a majetek premonstrátskému řádu k založení kláštera v Teplé.

Dal Bohu slib, že se zúčastní křížové výpravy v roce 1197 a odjel s křižáky do Svaté země. Několik pro něj těžko překonatelných překážek, zvláště cestou po moři, ho donutilo opustit křížovou výpravu. Hroznata se vracel domů přes Řím, kde byl zproštěn svého slibu papežem Celestinem III., který ho vybízel, aby místo toho založil společenství premonstrátských sester v Chotěšově. Mezitím Hroznata sám cítil, že roste jeho rozhodnutí vstoupit do řádu. K tomu všemu nakonec získal žádané požehnání od papeže, a dostal i bílý hábit řádu od papeže Inocence III. roku 1202.

Doma na něj čekalo mnoho těžkých zkoušek. Po návratu do Teplé (jako bratr laik) byl ustanoven správcem rozsáhlých klášterních statků a zaplétal se do různých složitých pří a sporů majetkových práv a vlastnictví statků. S plnou mocí danou mu opatem, bojoval Hroznata usilovně proti lakotné šlechtě, která se pokoušela jakýmkoli způsobem získat správu nad jeho dědictvím v Teplé. S odvahou a silou se otevřeně postavil těmto lidem na odpor, a tím si nadělal mnoho nepřátel.

Jednou, když cestoval z Teplé do Lichteštátu, byl Hroznata přepaden skupinou nepřátelských rytířů a byl uvězněn na hradě Kinsberg. Tam trpěl pomalou a mučivou smrtí hladem. Zemřel 14. července roku 1217. Jeho uctívání jako mučedníka bylo úředně potvrzeno Svatým stolcem v roce 1897.

Hroznata je zobrazován se šlechtickou korunou, které se zřekl kvůli Kristovu království a s palmou mučednictví jak drží kostel, který připomíná jeho založení kláštera v Teplé.