Bl. Hugo

Hugo se narodil pravděpodobně v roce 1093 ve Fosses v současné Belgii. O jeho dětství je známo velmi málo. Přidal se ke kanovnické kapitule ve Fosses a nakonec nalezl uplatnění a cestu ve službách Burcharda, biskupa v Cambrai. Hugo byl přítomen, když se Burchard setkal s Norbertem ve Valenciennes roku 1119. Biskup se právě učil s Hugem, když vrátný oznámil, že u dveří je nějaký žebrák, který trvá na tom, že chce vidět biskupa. Biskup řekl vrátnému, aby muže přivedl. Když potulný žebrák Norbert vstoupil, Burchard na něj zíral s neskrývaným překvapením. V Hugově životě to byl zlom. Mohl se pouze dohadovat, jaká proměna se udála v Norbertově životě podle úžasu svého biskupa, a naléhal na Burcharda, aby mu řekl další podrobnosti. Při poslechu Norbertova příběhu pocítil Hugo, že je volán, aby se stal jeho druhem.

Blahoslavený Hugo, Strahovská oobrazárna.O několik dní později ve Valenciennes Norbert onemocněl, a Buchard určil Huga, aby ho až do uzdravení ošetřoval. Během dnů Norbertova zotavování, mluvil často Norbert s Hugem o Božích věcech. Poučoval ho zvláště o ctnostech pokory, prostoty, poslušnosti, cudnosti a chudoby. Starý životopis Norberta vypravuje: "Norbert, který byl ve věcech Božích pokročilý, opakoval tato a podobná poučení Hugovi vícekrát denně a soustavně ho povzbuzoval".

Hugo se stal prvním vytrvalým stoupencem v Norbertově práci a společenství. V roce 1121 za pomoci dalších druhů začali s prvním založením premonstrátského řádu v Prémontré v severní Francii. Počátkem činnosti založení ustanovil Norbert Huga převorem Prémontré. V roce 1128 ho jmenoval opatem, svým nástupcem v Prémontré a prvním opatem mateřského opatství. Z pokory si Hugo nikdy nepřidával k jménu "opat", ale "sluha Boží a Norbertův". Obětoval sám sebe výstavbě silného společenství života v Prémontré, které se stalo vzorem pro další domy řádu. Svolával generální kapitulu každoročně do Prémontré, a také řídil přípravu prvního uspořádání řádových zvyklostí a liturgických úkonů.

Hugo zemřel v roce 1164, když byl 36 let opatem v Prémontré.
Je zobrazován v šatě opata jak drží knihu pravidel, kterými se klášter v Prémontré řídil v počátcích svého života.