Jáhenské svěcení fr. Cyrila

V neděli 18. června přijal fr. Cyril jáhenské svěcení konsekrační modlitbou a vkládáním rukou otce biskupa Františka Radkovského.