Jáhenské svěcení fr. Štěpána

V sobotu 15. září v den památky Panny Marie Bolestné přijal bratr Štěpán jáhenské svěcení vkládáním rukou a konsekrační modlitbou emeritního pomocného pražského biskupa Karla Herbsta.

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem. a Veronika Murínová)