Obláčka fr. Heřmana Josefa

Dne 8. listopadu 2018 vstoupil do noviciátu kandidát Martin. Z rukou opata Daniela přijal řeholní hábit, řeholi sv. Augustina a konstituce premonstrátského řádu a řeholní jméno Heřman Josef.

 

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)