Obláčka fr. Jana a fr. Pavla

V pondělí 25. září kandidáti Viktor a Martin přijali řeholi sv. Augustina, konstituce řádu, hábit a nového řeholního patrona. Z kandidáta Viktora je nyní bratr Jan Evangelista, z kandidáta Martina bratr Pavel. Nechť jim Pán žehná na jejich řeholní cestě.

 

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)