Opatská benedikce

O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, kdy se ve strahovské bazilice slaví její zasvěcení, Rmus.D. PhDr. ThLic. Daniel Peter Janáček, O.Praem, Ph.D. přijal opatskou benedikci z rukou J. Em. Dominika kardinála Duky.

 

(foto: R.Fr. Václav, O.Praem.)